Ogrodzenie w ośrodku wypoczynkowym

Ogrodzenie i brama zostały zamontowane za pomocą elementów ogrodzeniowych InoWood InoFence.